محصولات توکار هاردستون


فرچند منظوره دوبل توکاربرقی cm 60 OV3780


 • جوجه گردان
 • ظرفیت 83 لیتر
 • محفظه داخلی لعابی
 • سیستم تمیزکاری کاتالیک
 • ظرفیت محفظه بالایی 44 لیتر
 • همزمان 2 نوع غذای متفاوت
 • جدا کننده محفظه فرجهت پخت
 • ظرفیت محفظه پایینی 5/41 لیتر
 • عملکرد یخ زدایی
 • سیستم قفل ایمنی
 • پانل دور درب استیل
 • گریل بزرگ ،گریل کوچک
 • برنامه اختصاصی پخت نان
 • سیستم نور از راست و چپ
 • امکان استفاده از کانوکشن بالا و پایین به صورت مجزا و همزمان
 • همه
 • فر چند منظوره
 • عنوان
 • تاریخ